دوره 3، شماره 2 - ( 4-1398 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 130-121 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت سلات، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران
چکیده:   (3950 مشاهده)
مقدمه: پرداخت مبتنی بر عملکرد، مدل پرداختی است که سعی بر پاداش دادن به ابعاد اندازه گیری شده ی عملکرد دارد و ارایه کنندگان خدمات سلامت را در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، توسط انگیزاننده های مالی تشویق می کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش های اجرایی طرح پرداخت مبتنی برعملکرد از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اصفهان و ارائه رهکارها در سال 1397 بود.
روش بررسی: تحقیق حاضر به شیوه کیفی و از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. نمونه های مورد بررسی 11 نفر (مدیران بیمارستان های اموزشی درمانی شهر اصفهان) بودندکه به روش هدفمند انتخاب شدند. تمامی مصاحبه ها ضبط شده و سپس بر روی کاغذ نوشته شد. مدت زمان مصاحبه ها بین 45 الی 60 دقیقه متغیر بود. روش تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار MAXQDA12 و بر مبنای روش تحلیل موضوعی بود.
یافته ها: در این پژوهش، در رابطه با چالش های اجرایی، تعداد هفت مضمون و پانزده زیرمضمون حاصل شد. مضامین عبارتند از ؛ ضعف های ماهیتی طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد، ضعف در اموزش و پشتیبانی اموزشی، مشارکت ضعیف کارکنان، ضعف فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقص و ضعف در قوانین و مقررات، شرایط نامطلوب بخش دولتی، و شرایط خاص حاکم بر بیمارستان های دولتی.
نتیجه گیری: روش پرداحت عملکردی در صورت اجرای صحیح، می تواند منجر به بهبود شاخص های کمی و کیفی مرتبط با عملکرد کارکنان شود. اجرای صحیح نیازمند شناسایی چالش ها و موانع و سپس اقدامات اصلاحی می باشد. این پژوهش توانست بخشی از چالش های اجرایی طرح پرداخت عملکردی را از نگاه مدیران بیمارستان ها شناسایی و ارائه نماید. 
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/11/5 | پذیرش: 1398/4/6 | انتشار: 1398/4/12

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.