دوره 4، شماره 1 - ( 1-1399 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 48-40 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


چکیده:   (2226 مشاهده)
مقدمه: بیمارستان ها یکی از بزرگ ترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت ودرمان بوده و میزان کارایی آن ها می تواند معیاری برای سنجش عملکرد و بهره وری مصرف منابع در بیمارستان ها باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سال 1396 در راستای طرح تحول سلامت انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی بود. در این پژوهش برای تعیین کارایی بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی یزد، 10 بیمارستان وابسته به این دانشگاه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از فرم جمع آوری اطلاعات استفاده شد و داده های قبل و بعد از اجرای طرح تحول گرداوری و مقایسه شد. برای اندازه گیری کارایی فنی بیمارستان ها از روش تحلیل فراگیر داده ها مبتنی بر نهاده استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار DEAP و آزمون تی زوج دونمونه ای در نرم افزار SPSS ویرایش 21  انجام شد.
یافته ها: میانگین کارایی فنی بیمارستان های مورد مطالعه قبل و بعد از طرح تحول 985/0 و 990/0بود. در کارایی مدیریتی نیز قبل و بعد از طرح تحول میانگین کارایی 986/0 و 992/0 بود. در هر سه نوع کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس رابطه معنی داری بین نمره کارایی بیمارستان ها قبل و بعد از طرح تحول مشاهده نشد(05/0<P).
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج می توان کارایی بیمارستان ها قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت تغییر معنی داری نداشت. پیشنهاد می شود ضمن شناسایی شاخص های کارآمد و موثر بر کارایی در بیمارستان ها، ارزیابی دوره ای بین بخشی جهت دستیابی به نتایج واقعی تر صورت گیرد.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/7/5 | پذیرش: 1399/7/1 | انتشار: 1399/1/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.